بایگانی برچسب: شخصیت شناسی با لبخند

شخصیت شناسی براساس نوع خندیدن و لبخند زدن!!

خنده|لبخند|خندیدن|راز لبخند|

   به شما یاد می‌دهیم با کمک لبخند و حرکات لب فرد مقابلتان، او را بشناسید و مچش را بگیرید. دندان‌هایش را نشان می‌دهد؟خندیدن با دهان گشوده، به شما می‌گوید برای این فرد جالب هستید و او دوست دارد بیشتر با شما آشنا شود. اگر با فردی روبه‌رو هستید که …

ادامه نوشته »