بایگانی برچسب: شعری برای فریدون فروغی

کوک کن ساعت خویش…

کوک کن ساعت خویش

کوک کن ساعتِ خویش ! اعتباری به خـروسِ سـحری ، نیســت دگر دیـر خوابیده و برخاسـتــنـش دشـوار اسـت کوک کن ساعتِ خویش ! که مــؤذّن،شبِ پیـش دسته گل داده به آب و در آغــــوش ســــــــحر رفــتــه به خــــــواب … کوک کن ساعتِ خویش ! شاطری نیست در این شهرِ بزرگ …

ادامه نوشته »