بایگانی برچسب: شعر طنز اجتماعی

شعر طنز در مورد گرانی !

شعر طنز و تلخ در مورد گرانی !

شنیدم گفت مش‌باقر به الیاس که شصت درصد گران شد نرخ اجناس بکن آن نرخ قبلی را فراموش تورم را بگیر اینک به آغوش تورم آن چنان خردت نماید که بدبختی ز‌چشمانت در‌آید نبینی گوشت دیگر در خیالت دل سنگ آب می‌گردد به حالت

ادامه نوشته »