بایگانی برچسب: شعر های اموزنده

نیمی از گله‌ی ما را سگ چوپان خورده

این منم ؛ خون جگر از بدِ دوران خورده... مرد رندی که رکب های فراوان خورده !... غم ویرانی خود را به چه تشبیه کنم ؟... فرض کن کوهِ شنی طعنه ی طوفان خورده !...

ادامه نوشته »