بایگانی برچسب: شعر های عاشقی

شعر های عاشقانه

دل، ماهی خسته‌ای که در تور افتاد در چاله عجب نیست اگر کور افتاد از عشق چه خیر غیر ناکامی دید؟ بر چاک چه جز وصله‌ی ناجور افتاد؟ از اصل خودش دور شد و بالا رفت این بود که فواره‌ی مغرور افتاد. . . بسیار به غیر او دلم شد …

ادامه نوشته »