بایگانی برچسب: شوخی خرکی در اصفهان !

شوخی خرکی بعضی از پسرها در اصفهان !

«بعضی از پسران جوان اصفهانی درحالی‌که بطری آب‌معدنی در دست دارند سوار بر موتور دنبال دختران جوان راه می‌افتند و به‌عنوان شوخی و تفریح آنها را به اسیدپاشی تهدید می‌کنند.» ما چند نوع شوخی داریم؛ شوخی پشت‌وانتی، شوخی دستی، شوخی خرکی.   پوریا عالمی با بیان این مقدمه در ادامه …

ادامه نوشته »