بایگانی برچسب: شکست عشقی

چند توصیه مهم برای کسانی که شکست عشقی خورده اند

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با کسی آشنا شده اید، به خواستگاری رفته اید یا به خواستگاری تان آمده اند، برای ازدواجتان برنامه ریخته اید اما به هر دلیلی ماجرا فیصله پیدا کرده و ازدواج سر نگرفته است.

ادامه نوشته »