بایگانی برچسب: شیطان

حکایت: شیطان و مردی که به مسجد میرفت

شیطان و نمازگزار

مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند. لباس پوشید و راهی خانه خدا شد. در راه مسجد، مرد زمین خورد و لباسهایش کثیف شد. او ... مرد لباسهایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد. در راه به مسجد و در همان نقطه مجدداً زمین خورد! او دوباره بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت. یک بار دیگر لباسهایش را عوض کرد و راهی خانه خدا شد.

ادامه نوشته »

ماجرای ابلیس و همسرش

راجع به ازدواج شیطان و همسر او دو نقل وارد شده : مجمع البحرین در لغت شیطان می نویسد : وقتی خداوند اراده کرد که برای شیطان همسر و نسلی قرار دهد غضبش را بر وی مستولی ساخت و از غضب او تکه آتشی پیدا شد از آن آتش برای …

ادامه نوشته »