بایگانی برچسب: ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه

داستانک: ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه

آورده اند كه ... بچه ای تازه بدنیا آمده بود و در خانه گهواره نداشتند . پدر بچه رفت به نجار سر گذر سفارش كرد یك گهواره برایش بسازد ، نجار قبول كرد و چند ...

ادامه نوشته »