بایگانی برچسب: طرز تهیه پلو شیرازی

طرز تهیه پلو شیرازی

  شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم عیبش مکن که خال رخ هفت کشور استاین‌روزها هم البته آب و هوای شیراز کاملا با این بیت حافظ همخوانی دارد و با این اوصاف طبیعی است که حافظ همیشه از کمالات این شهر سروده باشد. گریزی به حافظ زدیم …

ادامه نوشته »