بایگانی برچسب: طنز بي كاري

کار نداری زن نمیدیم زن نداری کار نمیدیم

کار نداری زن نمیدیم زن نداری کار نمیدیم

چندسال پیش یکروز جلوی تلویزیون دراز کشیده بودم، فوتبال نگاه می کردم و تخمه می خوردم. ناگهان پدرو مادر و آبجی بزرگ و خان داداش سرم هوارشدند و فریاد ...

ادامه نوشته »