بایگانی برچسب: طوایف کردها

نژاد مردم ایران را میدانید؟

مردم ایران چه نژادهایی دارند؟پیش از ورود و استقرار آریایی ها،‌ نژادهای بومی ای در ایران زندگی می کردند. از جمله این نژادها می توان به نژادهای مدیترانه ای، ‌استرالیایی،‌ نگرویی و حامی اشاره کرد. در ادامه مجله مراحم خواهید خوند که اقوام عیلامی،‌ کاسی،‌ لولویی،‌ کادوسی و تپوری از …

ادامه نوشته »