بایگانی برچسب: عادت ماهیانه نامنظم

سوالات دختران در زمان بلوغ

dbf8533efc01در طی دوران بلوغ و حتی چند سال بعد از آن، سوِالات زیادی در ذهن دختران جوان مطرح می شود که گاهی بدون جواب می ماند و همین مسئله اضطراب زیادی در آنها ایجاد می کند. اگر والدین در پاسخگویی به این ۵ سوال شایع دقت کنند و پاسخ دقیق بدهند، نگرانی و اضطراب دخترانشان را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند.

ادامه نوشته »