سرخط خبرها

بایگانی برچسب: عاشقانه های غمگین و زیبا

عاشقانه های غمگین و زیبا (سری 2)

می خوآهی بـــــــروی؟ بـَهآنه می خــــــواهی؟ بگذار مـَن بهانه رآ  دستت بدهم برو و هر کس پرسید چــــــــــــرآ بگو :  لجــــــوج بود , همیشـــــه سـَرسختآنه عآشــــــقم بود بگو : فـَریآد می کرد , همه جآ فریـاد می کرد که مرآ می خوآهد بگو : درگیر بود , همیشــــــه درگیر افســــــون …

توضیحات بیشتر »

عاشقانه های غمگین و زیبا

گاهی عمر تلف میشود ؛ به پای یک احساس … گاهی احساس تلف میشود ؛ به پای عمر ! و چه عذابی میکشد ، کسی که هم عمرش تلف میشود ؛ هم احساسش… ***** گـاهـی اگــر دعـایت مسـتجاب نشـد، بـرو و گــوشـه ای بنـشـیـن. زانوهایت رابغل بگیرویک دل سیر گریه …

توضیحات بیشتر »