بایگانی برچسب: عبادت مرتاضان هندی در سال 1880

عبادت مرتاضان هندی در دو قرن گذشته

جوان و تاریخ: این عکس در هندوستان و در سال ۱۸۸۰ گرفته شده است .این مرتاضان در این مراسم سنتی دور خود آتش خورشید روشن کرده اند و در آن سرگین گاو ریخته اند.سرگین گاو همچون خود گاو در آیین آنان مقدس بوده و باعث تطهیر روح آنان از درون …

ادامه نوشته »