بایگانی برچسب: عبور مردم از بین نرده ها در چهارراه ولیعصر تهران