بایگانی برچسب: عوارض خود ارضایی دختران

خود ارضایی دختران چگونه است؟ و عوارض آن چیست

«خودارضایی در دختران با تحریک قسمت های خارجی دستگاه تناسلی رایج تر است که صدمه چندانی به دستگاه تناسلی نمی رساند اما زمانی...

ادامه نوشته »