بایگانی برچسب: عکسی که بیننده را شوکه می کند

پرستاری که به دهان نوزادان پر سر و صدا چسب میزند

پرستار بخش نوزادان یک بیمارستان دهان نوزادی را که زیاد گریه می کرد با چسب بست. شاید کاری دیوانه وار باشد اما در هر حال کاری است که پرستار انجام داده است. به گزارش لیبراسیون، رایان نووال و جاسمین بادوکدوک پدر مادر جوان هنگامی که برای دیدن یوهانس پسر ۵ …

ادامه نوشته »