بایگانی برچسب: عکس الودگی تهران امروز

هوای تهران تقسیم بر ۲ (عکس امروز صبح)

آلودگی هوا در تهران ، بار دیگر مدارس را به تعطیلی کشاند. عکس زیر که صبح امروز گرفته شده ، نشان دهنده فاجعه ای است که تهران را درگیر خود کرده است. مقایسه سطح فوقانی هوا که آبی است با هوای سطح شهر که خاکستری شده ، بسیار گویاست.

ادامه نوشته »