بایگانی برچسب: عکس های جالب از سراسر جهان که تا بحال ندیده اید

عکس های جالب از سراسر جهان که تا بحال ندیده اید

دندان جرج واشنگتن         ساعتی متعلق به یک هیروشیمایی که دقیقا در لحظه بمباران هیروشیما ۸:۱۵ متوقف شد       دریاچه ای از گدازه ها در دهانه همیشه فعال آتشفشان اتیوپی     جایی که دیوار چین به پایان میرسد         چشمه آب …

ادامه نوشته »