بایگانی برچسب: عکس های جالب که سرتاسر جهان که ت به حال ندیده اید

عکس های جالب از سراسر جهان که تا بحال ندیده اید

دندان جرج واشنگتن         ساعتی متعلق به یک هیروشیمایی که دقیقا در لحظه بمباران هیروشیما ۸:۱۵ متوقف شد       دریاچه ای از گدازه ها در دهانه همیشه فعال آتشفشان اتیوپی     جایی که دیوار چین به پایان میرسد         چشمه آب …

ادامه نوشته »