بایگانی برچسب: غسل‌های واجب

چرا باید بعد از خارج شدن منی غسل کنیم؟

    سوال: چرا اسلام دستور می‌دهد كه به هنگام جنب شدن تمام بدن را بشوییم در حالی كه فقط عضو معینی آلوده می‌شود و آیا میان بول كردن و خارج شدن منی تفاوتی هست كه در یكی فقط محل را باید شست و در دیگری تمام بدن را؟ مجله …

توضیحات بیشتر »