بایگانی برچسب: فانتزی هام

یکی از فانتزی های کاراته کارانه من

  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺑﻮﮐﺴﻮﺭ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺑﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺑﺮﻡ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﮐﻨﻢ. ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻡ ﻫﻤﺮﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻡ.

ادامه نوشته »