بایگانی برچسب: فرقی نمیکنه ازدواج کرده اید یا نه این مطلب را حتما بخوانید!

مجردید یا متاهل فرقی نمیکنه این مطلب رو حتما بخوانید!

مجله مراحم: وقتی آن شب از سر کار به خانه برگشتم، همسرم داشت غذا را آماده می کرد، دست او را گرفتم و گفتم، باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. غم و ناراحتی توی چشمانش را خوب می دیدم. یکدفعه نفهمیدم …

ادامه نوشته »