بایگانی برچسب: فروشگاه شوهر برای دختران مجرد

فروشگاه شوهر برای دختران مجرد

یک فروشگاهی که شوهر می فروشد تنها در نیویورک باز شده جائیکه یک زن ممکن برای انتخاب یک شوهر آنجا برود. مابین دستورالعمل ها در وروی یک توضیحی در مورد عملکرد فروشگاه وجود دارد.(شما ممکن فروشگاه را فقط یک بار ویزیت کنید) ۶ طبقه موجود است با ویژگیهای مردان که …

ادامه نوشته »