بایگانی برچسب: فستیوال وحشیانه گادهیما (تصاویر)

فستیوال وحشیانه گادهیما (تصاویر)

مراسم گادهیما، یکی از خونینترین و پرقربانیترین مراسمهای دنیاست. در این مراسم که هر ۵ سال یک بار در نپال برگزار میشود، صدهاهزار حیوان به عنوان قربانی به الهه گادهیما “تقدیم” میشوند. در این مراسم، حیوانات به گروههای چندهزارتایی تقسیم میشوند و هر گروه در محلی حبس میشود. سپس چندصد …

ادامه نوشته »