بایگانی برچسب: فوتبال دوران کودکی

قوانین فوتبال دوران کودکی! یادتونه؟!

فوتبال دوران کودکی

  قوانین فوتبال دوران کودکی! یادتونه؟!    اونیکه از همه چاقتتر بود، همیشه دروازبان بود!.  همیشه اونی که صاحب توپ بود، میگفت کی بازی میکنه کی نه!.  زیاد قسم میخوردی پنالتی بود، قسم نمیخوردی پنالــــــتی نبود!.  بــــازی زمــــانی تموم میشــــد، وقـــتی همه خســـته میــــشدن!.  مهم نبود بازی چند چنده، هرکی …

ادامه نوشته »