بایگانی برچسب: فیلم: آواز خواندن مردم مقابل بیمارستان مرتضی پاشایی