بایگانی برچسب: فیلم بدون سانسور سربریدن توسط داعش

فیلم گردن زدن ۸ عراقی توسط داعش (دلخراش ۱۸+)

فیلم گردن زدن 8 عراقی توسط داعش

فیلم بدون سانسور گردن زدن 8 عراقی توسط داعش , در این فیلم 8 عراقی با لباس نارنجی که مخصوص قربانیان داعش است به صورت تک تک از قفس بیرون آورده میشوند و به شکل دلخراش سرشان از بدن جدا میشود.

ادامه نوشته »