بایگانی برچسب: فیلم برق گرفتی با پرچم عزاداری

برق گرفتگی وحشتناک در دسته عزاداری (فیلم)

فیلم برق گرفتگی موقع عزاداری, در یک هیئت عزاداری هنگامی که یکی از عزاداران در حال تکان دادن پرچم بود میله پرچم با سیم برق برخورد کرده و متاسفانه این جوان دچار برق گرفتگی میشود و جان خود را از دست میدهد...

ادامه نوشته »