بایگانی برچسب: فیلم های فردین

چرا فردین و ناصر ملک‌مطیعی را به سینما راه ندادند؟

احمد نجفی در یک مصاحبه گفته بود برای اینکه فردین بازی کند از نهادهای مذهی و چهره های برجسته ارزشی در قم برایش نامه گرفته بودند، ولی محسن مخملباف آن مجوز را پاره کرد و گفت...

ادامه نوشته »