بایگانی برچسب: فیلم: پیوند زدن دست به پا

فیلم: پیوند زدن دست به پا

جوان چینی که در حادثه ای یک از دستانش از مچ قطع شده بود، توانست با کمک پزشکان سلامتی خود را باز یابد. پزشکان چینی برای مدتی مچ این جوان را به پایش پیوند زده بودند، و پس از آن توانستند مچ دستش را دوباره با موفقیت به جای خود …

ادامه نوشته »