بایگانی برچسب: قتل با کفش های پاشنه بلند! +تصاویر

قتل با کفش های پاشنه بلند! +تصاویر

در روز پایانی دادگاه، هیات منصفه ضمن گناهکار شناختن خانم تروجیلو، حدود ۴ ساعت روی جزئیات و چگونگی اخذ تصمیم خود وقت گذاشت.  دادستان این پرونده که از دادگاه تقاضای حداکثر مجازات (حبس ابد) برای متهم کرده بود پس از قرائت تصمیم هیات منصفه و قاضی گفت: “این حکم برای …

ادامه نوشته »