بایگانی برچسب: قدرتمندترین زنان جهان؛ مرکل همچنان در صدر +