بایگانی برچسب: قفس شیشه‌ای در یک خلا بیش از 900 متر و در ارتفاع 3842 متر تا سطح زمین