بایگانی برچسب: لطفا بیایید از خودمان شروع کنیم

لطفا برای با فرهنگ شدن بیشتر این نکات را رعایت کنیم

مجله مراحم

بدون شک هیچ کدام از ما انسان ها از لحاظ رفتاری و فرهنگی کامل نیستیم و هر کدام عیب هایی داریم پس با تفکر به آنها و سعی در تجدید رفتارهای بعضا زشت مان! فرهنگ خود را بهتر و غنی تر از گذشته کنیم.

ادامه نوشته »