بایگانی برچسب: ماجرای حکیم و زن هرزه

ماجرای مرد حکیم و زن هرزه

حکیمی به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از حکیم خواست تا مهمان وی باشد. حکیم پذیرفت. کدخدای دهکده هراسان خود را به حکیم رسانید گفت: این زن هرزه است به خانه*ی او نروید. حکیم گفت: یکی از دستانت را به من بده. کدخدا یکی از …

ادامه نوشته »