بایگانی برچسب: مادر جوان

حدس بزنید این دو خانم چه نسبتی با هم دارند؟

عکس زیر را نگاه کنید. فکر می کنید این دو خانم چه نسبتی با هم داشته باشند؟شاید فکر کنید این دو خواهر هستند یا دو دوست. اگر اینگونه فکر می کنید پس عکس پایین تر را هم ببینید. . ....... این دو مادر و دخترهستند و عکس زیر ده سال …

ادامه نوشته »