بایگانی برچسب: مادر حسن روحانی

مادر مادر است، حتی اگر رئیس جمهور باشی!

دست بوسی حسن روحانی

مادر حسن روحانی مادر حسن روحانی می گوید فرزندش هرروز با او تماس تلفنی می گیرد. حتی در روزهای شلوغ تبلیغات انتخاباتی. خانم«سکینه پیوندی» ۸۶ …

ادامه نوشته »