بایگانی برچسب: ماهیگیری است که به مدت یک سال در میان آب های اقیانوس آرام تک و تنها و بدون هیچ امکاناتی زنده مانده است