بایگانی برچسب: ما با احساس زنده هستیم نه با اموال

ما با احساس زنده هستیم نه با اموال

یه نصحیت برای دوستانی که افرادی بعنوان کارگریاکارمندپیششون کارمیکنند الهی قمشه ای :تصور کن یک روز صبح که از خواب بیدار میشی ببینی به جز خودت هیچ کس توی دنیا نیست و تو صاحب تمام ثروت زمین هستی اون روز چه لباسی می پوشی؟ چه طلایی به خودت آویزون می کنی؟ …

ادامه نوشته »