بایگانی برچسب: مترو

داستان کوتاه و آموزنده مترو

برای رفتن به دانشگاه سوار مترو می شوم .همیشه از این که باید سوار مترو بشوم غمی مرا فرا می گیرد.از اول که باید سوار بشم مورد هجوم افراد قرار می گیرم آن هم فقط برای چند دقیقه نشستن !!!.هرچه در این باره فکر می کنم به جایی نمیرسم ؛ تنها دلیلی که به ذهنم می رسد این است "خستگی"ولی بعد به خود پاسخ می دهم :نه نمی شود ! مگر 7 صبح می شود خسته بود؟؟

ادامه نوشته »