بایگانی برچسب: مجازات حبس برای وازکتومی

لوله های مردم را رها کنید، فساد در ادارات را بچسبید!

واقعاً مشمئز کننده است. خبر مجازات حبس برای وازکتومی را می‌گویم.” یک عده آدمی که اکثراً فاقد اطلاعات حقوقی هستند، مقنن قانون برای حبس و تعزیر ملت می‌شوند با این حد از مبسوط الیدی. چرا؟ چون صرفاً رای مردم را دارا هستند. آیا این کافی است؟ چند نفر از نمایندگان مجلس …

ادامه نوشته »