بایگانی برچسب: مراسم خاکسپاری رهبر صابئین مندایی ایران

مراسم خاکسپاری رهبر صابئین مندایی ایران (تصاویر)

“یشا اِد اَما گنزابرا جبار چحیلی طاووسی” رهبر صابئین مندائی ایران، دوشنبه در اهواز تشییع و به خاک سپرده شد. “گنزبرا جبار چحیلی”‘ معروف به “شیخ جبار طاووسی”، رهبر صابئین مندائی جهان، صبح روز یکشنبه هفتم دیماه در منزلش در اهواز از دنیا رفته بود. مجله مراحم: فرقه صابئین مندائی …

ادامه نوشته »