بایگانی برچسب: مست مستم کن جامو ببر بالا بزن به دست ما / می پرستم کن تو عالم مستی امشب شب یلداست