سرخط خبرها

بایگانی برچسب: مطلب عاشقانه

ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﻱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥش ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻛﺮﺩ : ﺳﻴﮕﺎﺭ؟

ﺑﻌﺪِ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ. ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻴﻔﺶ ﺭﻭﻱ ﺻﻨﺪﻟﻲﻛﻨﺎﺭﻱ ﮔﺸﺖ. ﺩﺭﺵﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩ . ﭘﺎﻛﺖ ﺳﻴﮕﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ. ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﻱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻛﺮﺩ : - ﺳﻴﮕﺎﺭ؟... ﻣﺎﺕِ ﺍﺩﺍﻫﺎﻳﺶ، ﻟﺒﺨﻨﺪ...

توضیحات بیشتر »

یکی را دوست دارم (عاشقانه)

یکی را دوست دارم ولی او باور ندارد یکی را دوست دارم همان کسی که شب و روز به یادش هستم و لحظات سرد زندگیم را با گرمای عشق او میگذرانم کسی را دوست دارم که میدانم هیچگاه به او نخواهم رسید و هیچگاه نمی توانم دستانش را بفشارمیکی را …

توضیحات بیشتر »