بایگانی برچسب: معنای سفره هفت سین چیست؟

هفت سین به چه معناست؟

مجله مراحم: چند  سال اخیر تب میهن پرستی در میان جوانان اوج گرفته است: نسلی که مذهب را در ردای افرادی دیده که بیشتر داعیه دار بودند تا معتقد، از این رو در پی کسب هویت به دامان ناسیونالیسم افتاده است و خب کشش جمعیت جوانان به این سمت باعث …

ادامه نوشته »