بایگانی برچسب: مقایسه حجاب دختران قبل و بعد از ورود به بقاع متبرکه

حجاب دختران قبل و بعد از ورود به مکان های مقدس

حجاب علاوه بر ارزش فرهنگی و دینی خود می تواند بیانگر تفاوت ها باشد. تفاوت کسانی که بر حفظ کرامت خویش تاکید دارند با آنهایی که آسان تر از کنار این موضوع می گذرند. با این حال تجربه پوشش کامل اسلامی یا همان چادر نشان می دهد که نه محدودیتی …

ادامه نوشته »