بایگانی برچسب: موزه اجساد مومیایی در ایتالیا (18+)

بازدید از جسدهای مومیایی شده!+۱۸

مجله مراحم: صومعه پالرمو در ایتالیا در قرن ۱۶ میلاد توسط راهبان ایجاد شد. در این صومعه به مردم اجازه داده میشد که مرده های خود را که مومیایی کرده اند نگهداری کنند. ولی بازدید از آنها برای خانواده ها دارای هزینه بود و باید مبلغی را به صومعه پرداخت …

ادامه نوشته »