بایگانی برچسب: موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده

موزه ای از اجساد انسان های مدفون شده +تصاویر

شهر باستانی پمپئی در ایتالیای امروزی بر اثر یک حادثه ناگوار تبدیل به قبرستانی از انسان ها شد. در حادثه ی فروان آتشفشان کوه وزوو این شهر زیر ۴ تا ۶ متر گدازه های آتشفشانی و به مدت ۱۵۰۰ سال مدفون شد. در سال ۱۵۹۹ به صورت اتفاقی کشف شد و …

ادامه نوشته »